English   |   Vietnamese 
 
  Dịch Vụ
· CCT 
 
·Màu cho men
·Màu cho in Rotocolor
·Màu trang trí
·Màu trang trí không chì
·Men trang trí đặc biệt cho đồ đất nung và đồ gốm sành
· Lema
· Premier
· KERAjet
· ICF & WELKO
 

  

 
PREMIER
 
 
Premier chuyên sản xuất các sản phẩm kim cương phục vụ cho đánh bóng gốm sứ và đá thiên nhiên. Premier thật sự kết hợp các kiến thức kỹ thuật mới nhất với sự tinh thông và chính xác, nhằm cung cấp cho khách hàng sự phục vụ và các sản phẩm tốt nhất, mang lại độ tin cậy cao và hiệu quả tối ưu. Hệ thống sản xuất chất lượng cao cho phép chúng tôi khẳng định công suất hoạt động hiệu quả của sản phẩm, với đặc điểm linh hoạt và tuổi thọ đặc biệt cao. Premier cung cấp nhiều loại sản phẩm và giải pháp, có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào, vì vậy có thể tạo một mối quan hệ hợp tác bền vững, tin cậy và lâu dài với khách hàng của mình.
 
           
 
Xin vui lòng xem web site của chúng tôi tại www.premierdiam.com