English   |   Vietnamese 
 
  Dịch Vụ
· CCT
· Lema
· Premier
· KERAjet
· ICF & WELKO
 

  

 
Ceratema Co. Ltd.

Materials, parts & technology assistance
Văn phòng: 159/20 Bạch Đằng , Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84 8) 3984 8008
Fax: (84 8) 3984 8006

Địa chỉ mail liên hệ: ceratema@yahoo.com